Välkommen till H2L!

Det är många nätföretag i Sverige som står inför utmaningen att föryngra åldrande nätinfrastrukturer.
H2L utvecklar och levererar tjänster för att optimera och underlätta denna planeringsprocess.

Vårt måtto är att eftersträva att komponenters tekniska och ekonomiska livslängder utnyttjas, men samtidigt se till att de årliga reinvesteringarna balanseras för en jämn och hanterlig utbytestakt.

Lokalnäten börjar bli ålderstigna!

lokalnt-2

 

 • Kraftiga nätutbyggnader gjordes på 60-, 70- och 80-talen

 • Utvecklingen drevs av kärnkraft och direktverkande el för uppvärmning 

 • Mycket av installerad utrustning kommer vara mogen för utbyte under 2020-talet

 

Våra tjänster

Nulgesgraf-001

 

 • "Investeringspucklar" analyseras och utjämnas optimalt

   

 • "Lägsta genomsnittliga reinvesteringsnivå" beräknas

   

 • "Årligt utbytesbehov" bestäms löpande för operativ planering

   

 • Nätets tillgänglighet optimeras

   

 • Utbytenas effekter på intäktsram beräknas

   

 • Simulering av scenarier

 

Läs mer .....