Vår filosofi

Inom H2L har vi pekat ut några grundläggande element som i stor grad påverkar långsiktig stabilitet och tillgänglighet för nätinfrastrukturer. Till stora delar handlar det om att säkerställa mekanismer som ger förutsägbarhet för ägare och ledning.

  • Årlig rutin.  Föryngringsprocessen är kontinuerlig, lite görs varje år som en del av den fasta årliga planeringen, det s.k. "årshjulet".

  • Byten vid riktig tid. Att nätkomponenterna byts vid riktig tid, dvs inte för tidigt och inte för sent.

  • Stabil reinvesteringsnivå. Att investeringarna hålls på ungefär samma nivå år från år, samt att just denna nivå gjorts känd och blivit accepterad bland ägare och beslutsfattare.

  • Operativa planer. Det skall vara möjligt att förutse vilka utbyten/investeringar som skall genomföras år från år.