Central process för felstatistik

De enskilda nätbolagen har ofta en god intuitiv känsla för brukbarhetstiden till nätens ingående komponenter. Det finns emellertid behov för att styrka dessa ofta ganska grova uppskattningar med mer noggranna data.

Inom det enskilda nätbolaget finns oftast inte tillräckligt bra underlag för att statistiskt kunna fastställa brukbarhetstider med god noggrannhet. Emellertid kommer man inte bort ifrån det faktum att det är just statistisk information som behövs, bl.a. felfrekvens som måste insamlas och systematiseras.

server


Av denna orsak
har H2L etablerat en central databas för uppföljning av orsaker till alla utbyten som utförs inom sina kunders nät. Även nätföretag som inte är kunder till H2L, kommer beredas möjlighet att tillknytas denna funktion. Det finns ett gemensamt intresse för alla parter att det statistiska underlaget blir så stort som möjligt.  

Successivt kommer de statistiska underlaget ge allt bättre skattningar, något som kommer förfina resultaten från de årliga uppdateringarna för det nästkommande årets utbytesbehov, dvs uppdaterade OAS-planer.

H2L lägger stort vikt vid att denna statistiska uppföljningsprocess skall bli bred och effektiv.