Kablar, utbytesstrategi

Inom de flesta nätbolag känner man igen sig i problematiken med kablar samt vilken filosofi man skall utnyttja för att kabelnätet skall underhållas mest effektivt. När skall kablarna testas? När skall de bytas?

Utmaningar med PEX från 70-talet är väl känt för många. Vidare frågeställningar av typen vilka åtgärder som skall sättas in då man analyserat felaktigheter på en kabelsträckning. Skall man fortsätta använda denna defekta kabel, eller skall den bytas ut? Vad göra med de gamla oljekablarna som blir allt äldre men som fortfarande ofta fungerar utmärkt?

kabel 2

 

H2L driver ett projekt för att bättre kunna planera föryngringen av kabelnät. Bl.a. krävs nya analysmetoder för att bättre kunna planera förebyggande kabelunderhåll. Projektet involverar KTH's forskningsresurser samt specialister från från flera svenska nätbolag.