Tjänster och Produkter

H2L's tjänsteprodukter är kopplade till varandra på ett logiskt sätt. De stödjer elnätföretagens styrelse, ledning och operativa driftsfunktioner med att analysera dagens nät med hänsyn till långsiktigt utbytesbehov, att understödja planeringen av det årliga underhållet samt också utnyttja möjligheterna för samhandling, där flera nätbolags behov koordineras för att erhålla bättre avtal och villkor med leverantörer.

Allt detta görs med hänsyn till att investera ekonomiskt över lång tid samtidigt som nättillgängligheten säkerställs under föryngringsprocessen.

 Flde-2

 

Analysering av nuläget

ARG-analysen (Asset Replacement Gap) ger en komplett bild av utbytesbehovet inom en nätinfrastruktur.

Analysen presenterar de samlade utbytesbehoven över tid. Identifiering görs av den ingående "utbytesskulden", dvs summan av de komponenter där brukbarhetstiden överskridits, samt "reinvesteringspucklar".

Utifrån detta kalkyleras den "Lägsta Genomsnittliga Reinvesteringsnivån", LGR, något som utgör ett gott planeringsunderlag för såväl driftpersonal, ledning och styrelsefunktioner.

 Läs mer ...

OAS-graf

Operativ utbytesplan

OAS-planeringen (Optimal Asset replacement Strategy) resulterar i optimerade specifikationer över de komponenter som skall bytas ut på årsbasis.

Det tas hänsyn till de bivillkor som nätbolaget definierar. Typiskt sådana är resursbegränsningar så som budget och personal och geografisk ordnings-följd m.m.

OAS-planen är ett direkt underlag för planering av den kommande säsongens utbyten.

Läs mer ...

SAM-graf

Större förhandlingsstyrka

För de nätföretag som H2L genomfört ARG-analyser och OAS-planer, finns förutsättningar för att kombinera de individuella investeringsbehoven till större gemensamma behov. På så sätt kan bättre priser och leveransvillkor uppnås i förhandlingar med utvalda leverantörer. 

Tillsammans med sina kunder bygger H2L också löpande upp "Best practice" för utbyten av olika komponenter och delsystem. Detta är metoder som därefter görs lättillgängliga för H2L's kunder.

Läs mer ...

UH-graf

Förbättrat underhåll

Ofta finns det möjlighet att ytterligare förbättra elnätföretagens underhållsrutiner. 

UH-max utnyttjar optimeringsalgoritmer för modifikation av de existerande underhållsrutinerna. Ytterligare förbättrad nättillgänglighet och reducerade kostnader blir resultatet. 

Läs mer ...