ARG-resultatet är utgångspunkten

OAS-planeringen är ett logiskt steg som följer ARG-analysen där koncentrationer av utbyten har jämnats ut så att de årliga utbytena ungefär blivit av samma storlek.

Den s.k. LGR, Lägsta Genomsnittliga Reinvesteringsnivå, är optimerad för att det samtidigt skall upprätthållas en jämn reinvesteringstakt och en hög tillgänglighet i nätet under ett långt tidsperspektiv.

LGR 2

ARG-underlaget utgör alltså utgångspunkten för OAS-planeringen. Till denna läggs sedan ett antal tilläggsvillkår till.

I situationer då man endast skall uppdatera OAS-planen, som t.ex vid den årliga uppdateringen, ja då utgår man i stället från det föregående årets OAS-plan.