Koppling till verkligheten

Den ideella plan som tagits fram under ARG-analysen måste anpassas för att kunna fungera som operativ plan för de löpande arbetena.

H2L stämmer av med nätbolaget de omständigheter som kommer att gälla för genomförandet, bl.a bestäms tillgången av ekonomiska medel och tillgången av installationspersonal för den aktuella säsongen.

Faktorer 1

 

Är det t.ex andra stora arbeten som ska utföras, t.ex uppgradering av mottagnings- och fördelningsstationer? Skall vissa geografiska områden prioriteras framför att arbetena sprids över nätområdet? Om planerade utbyten av komponenter i t.ex nätstationer ligger nära varann i tid, skall då dessa slås ihop till en större om mer omfattande uppgradering? Villkor som detta bestäms med nätbolaget för att sedan ingå som villkor då en ny, anpassad, plan tas fram, det vi kallar en OAS-plan.

Om genomgången är en uppdatering av föregående årets OAS-plan, ja då uppdateras också databasen med hänsyn till de komponenter som har uppgraderats innan årets plan genereras.