Simulering av scenarier

Precis som för många andra verksamheter är nätföretagens framtid starkt beroende av omgivande faktorer samt den strategi och delstrategier som väljs.

Det kan t.ex. gälla politiska beslut som påverkar investeringar och behov för personella resurser, där den nya regleringen 2016-19 är ett gott exempel. Alternativt kan det vara av intresse att pröva ut olika typer av föryngringsfilosofi, t.ex om en viss typ av komponenter skall bytas ut i sin helhet eller om de ska genomgå ett uppgraderingsprogram. Inte minst kan detta vara aktuellt för nätstationer. Olika filosofier för hur kabelnätet skall föryngras kan också vara aktuellt att utprova effekterna av. Hur påverkas intäktsramen långsiktigt av de val som görs?

Scenarier 1

 

OAS-plan processen kan på detta sätt återspegla prioriterade scenarier som nätbolaget önskar få belyst.

Gradvis justering. En fördel är också att scenariobeskrivningen kan justeras från år till år, allt eftersom verksamhetens förutsättningar förändras. Sker t.ex. stora förändringar med de omgivande förutsättningarna, ja då kan olika utfall lätt simuleras för att på bästa sätt möta dessa nya förutsättningar.