Underlag för kommande säsong

Med de villkor som nätbolaget framfört, tar nu H2L fram en OAS-plan som ska utgöra underlag för de planerade utbytena under kommande säsong.

OAS-planen är en operativ plan som är mycket konkret och beskriver de komponenter som ska bytas ut.

För viss typ av utrustning, t.ex. kablar, kan det förekomma att konditionskontroll utförs av utrustningen då brukbarhetstiden uppnåtts, samt att det utifrån utfallet bestäms om utbyte sker eller att brukbarhetstiden uppjusteras för just den aktuella komponenten. Dessa justeringar genomförs för samtliga komponenter som skall särbehandlas. En ny OAS-plan tas därefter fram som kommer att gälla för säsongens operativa arbeten för föryngring av nätinfrastrukturen.

operativplan

 

Den slutgiltiga planen bör rimligen kännas relevant för de som varit engagerade i OAS-processen då samtliga beslut baseras på egna bedömningar.