En naturlig del av årshjulet

För att OAS-processen verkligen skall ge det underlag som behövs för att kunna genomföra de årliga utbytesarbetena effektivt, är det viktigt att den uppdateras varje år.

Nya förutsättningar dyker upp, uppdatering av utförda arbeten måste registreras m.m. Samtidigt kanske det utvecklas nya tankar om hur man önskar planera det framtida underhållet. Då kan det vara fördelaktigt att simulera detta och på så sätt värdera de långsiktiga effekterna.

rshjul 1

En uppdatering ger också ett gott underlag för det kapitalbehov som behövs för de årliga arbetena. Därför bör en sådan uppdatering utgöra underlag för den årliga budget-processen.

Med andra ord så har OAS-plan har sin naturliga plats i årshjulet, och utföres med fördel under vinter/vår året innan den aktuella säsongen.