Effekter på intäktsramen

De långsiktiga effekterna på intäktsramen bör normalt inte påverkas så mycket av årliga uppdateringar av OAS-planen. Emellertid kan det ske ändringar i de yttre förutsättningarna, alternativt att nätbolaget justerar sin underhållsfilosofi.

Intktsramen

 

I bägge fallen kan detta medföra betydliga, långsiktiga effekter på intäktsramen. Också justering av ingående parametrar så som brukbarhetstider kan ge stora utslag.

För att säkerställa kontroll, menar vi inom H2L att det är naturligt att en fastlagd långsiktig underhållsstrategi med tillhörande operativa planer alltids bör knytas till en uppdaterad kalkyl över hur intäktsramen påverkas långsiktigt. Detta gör då som en del av OAS-kalkylerna.