SAM-Invest

SAM graf

 

När vi ändå ser på behoven, borde det då inte vara möjligt att samarbeta om produktkrav och priser?

Inom H2L är vi övertygade om detta. H2L koordinerar samarbete med nätbolag kring både kravspecifikationer och gemensam upphandling.

Det finns mycket kunskap bland nätbolagen, och vi tror att utrustning både kan specificeras bättre och att bättre priser kan erhållas från leverantörer om de årliga upphandlingarna hos nätbolagen kombineras till större beställningar.

Samarbete om kravspecifikationer

Efter genomförd OAS-analys framstår utbytesbehovet över den närmaste 3-års perioden tydligt. Pga tydligheten i denna behovsbild kan det vara meningsfullt att utnyttja denna information aktivt genom att utarbeta en stark strategi för de krav som ska ställas på ny utrustning.

Genom att samarbeta med andra nätföretag utnyttjas en bredare erfarenhetsbas jämfört med vad som kan uppnås på egen hand. 

Spec 

De årliga upphandlingarna

Som fortsättning på kravspecifikations-processen finns möjlighet att koordinera inköp för att täcka de behov som nätbolagen har specificerat.

H2L sätter ihop de aggregerade behoven för utvalda produktgrupper. Förhandlingar inleds med leverantörer som uppfyller de utarbetade kraven och som prioriteras av nätbolagen.

Forhandling