UH-max UH graf

Kan dagens underhållsplan göras ännu mer effektiv?

Med all respekt för en väl fungerande underhållsplan finns det ändå orsak att fråga sig om det inte är möjligt att utföra nätunderhåll så att tillgängligheten ökar ytterligare samtidigt som kostnader reduceras. 

Baserat på en forskningsmetod från KTH samt utnyttjande av egenutvecklade analysverktyg, visar det sig att det i de allra flesta sammanhang är möjligt att uppnå ytterligare förbättringar - ofta med mycket små insatser.

Grundprinciperna

H2L's grundläggande princip vid analys av en nätinfrastruktur är att identifiera de enskilda komponenterna samt bedöma dess viktighetsgrad och systemprestanda.

Som ett resultat av en efterföljande optimeringsanalys får vi en underhållsplan som viktlägger vissa noder samt reducerar betydelsen av andra med hänsyn till preventivt underhåll.

De noder som bedöms vara mycket viktiga ges högre underhållsfrekvens och större omfattning av underhållet, medan de resterande kommer att hanteras med lägre frekvens och reducerat omfång av underhållet.

Viktighetsgrad

 

Komponentegenskaper och nätstruktur är avgörande

För att kunna fastställa en nätinfrastrukturs tillgänglighet krävs kunskap om detaljerna, närmare bestämt om ingående komponenters ålder och felintensitet. 

 

badkarskurva 3